Štatistické metódy


Štatistické metódy využívajú rôznu početnosť výskytu jednotlivých znakov v zdrojovom súbore a snažia sa znaky s častejším výskytom zakódovať menším počtom bitov. Tieto metódy dokážu efektívne kódovať len dáta so známym rozdelením pravdepodobnosti a na rozdiel od slovníkových metód si nevšímajú opakovanie skupín znakov. Majú menšiu účinnosť ako slovníkové metódy a v praxi sa používajú hlavne v kombinácii s inými kompresnými metódami.


[hlavná strana]

Dušan SOVIČ