Prúdové kódovanie (RLE - Run Length Encoding)


Metóda prúdového kódovania (RLE) je komprimačnou metódou, ktorá fyzicky zredukuje akýkoľvek typ sekvencie opakujúcich sa znakov, hneď ako ich počet dosiahne predpísaný počet výskytov. Táto metóda je nestratová, symetrická a obyčajne sa vyznačuje veľkou rýchlosťou kódovania za cenu pomerne nízkeho kompresného pomeru. Kompresný pomer však záleží na spracovávaných dátach a môže byť v niektorých prípadoch naopak veľmi vysoký.Kompresia RLE je použitá napr. v grafických formátoch PCX, PSD (Adobe Photoshop), BMP (Windows bitmap), TGA (Targa) v protokoloch IBM 3780 BISYNC, MNP triedy 5 a iných.
Kompresoru je potrebné zadefinovať špeciálny znak indikujúci komprimáciu. Najvhodnejšie je za indikátor kompresie zvoliť znak, ktorý sa vo vstupnom prúde dát nevyskytuje. Použitie metódy prúdovej komprimácie vedie k tomu, že postupnosť opakujúcich sa znakov bude zakódovaná do nasledovného tvaru:

 Ik - indikátor kompresie
 X - ľubovoľný znak
 Po - počet opakujúcich sa znakov X

Pretože pre zakódovanie sekvencie je potrebné použiť tri znaky, je zrejmé, že metóda bude efektívna iba pri komprimácii štyroch a viac opakujúcich sa znakov.


Príklad:
Pôvodné dáta   : Ann$b4155555555PklAAAAAA

Komprimované dáta: Ann$b41Ik58PklIkA655555555 <-zakódujem-> Ik 5 8

AAAAAA  <-zakódujem-> Ik A 6

            [Ik X Po]

[hlavná strana]

Dušan SOVIČ