FAREBNÝ MODEL RGB

V tomto modely sú farby vytvárané aditívnym spôsobom (každým pridaním určitej zložky vznikne svetlejšia farba. Pridaním všetkých vznikne biela). Základné zložky sú: R - (Red) červená, G - (Green) zelená, B - (Blue) modrá. Pre tieto farby je príznačné práve to, že ľudské oko má najlepšiu citlivosť práve pre ich vlnové dĺžky (630nm, 530nm a 450nm). Intenzita základných farieb v tomto modely sa pohybuje v intervale <0,1>. Pri technickej implementácii je tento rozsah prevádzaný do digitálnej formy. Najčastejšie je kódovaný na 8-bitov (t.j. rozsah 0-255). Farebný model RGB svojim rozsahom sa najčastejšie reprezentuje ako jednotková kocka umiestnená v osiach r,g,b. Vo vrcholoch kocky sa nachádzajú tzv. základné farby. Vrchol [0,0,0] odpovedá čiernej farbe a vrchol [1,1,1] bielej farbe. Farby ležiace na diagonále medzi týmito vrcholmi odpovedajú odtieňom šedej. Tento model je najviac technicky orientovaný, pretože jednotlivé zložky odpovedajú spôsobu vytvárania farebnej informácie na tienidle obrazoviek.

rgb_kocka
rgb_miesanie

 

FAREBNÝ MODEL CMY

V tomto modely sú farby vytvárané subtraktívnym spôsobom (každým pridaním určitej zložky vznikne tmavšia farba. Pridaním všetkých vznikne čierna). Základné zložky sú: C - (Cyan) tyrkysová, M - (Magenta) fialová,Y - (Yellow) žltá. Pre tieto farby je príznačné práve to, že ľudská skúsenosť z miešaním farieb, najmä u maliarov, vychádza zo subtraktívneho miešania farieb. Preto je tento spôsob prirodzenejší a substraktívne miešanie je vhodné na tlačiarenské účely, hlavne pri atramentových tlačiarňach, kde sa uplatňuje aj model CMYK, v ktorom je pridaná čierna farba. Je to kvôli tomu, že pri tlači sa výsledná farba nemieša ale postupne sa nenesú jednotlivé farby. Takýto postup ale nie je dostatočne presný a pri tlačení čiernej farby dostaneme skôr tmavo hnedú. Preto sa tam pridáva zvlášť čierna farba, prípadne je v samostatnom tonery a tlačí sa zvlášť. Farebný model CMY svojim rozsahom sa najčastejšie reprezentuje ako jednotková kocka umiestnená v osiach c,m,y. Vo vrcholoch kocky sa nachádzajú tzv. základné farby. Vrchol [0,0,0] odpovedá bielej farbe a vrchol [1,1,1] čiernej farbe. Farby ležiace na diagonále medzi týmito vrcholmi odpovedajú odtieňom šedej. Ich nárast je v opačnosm smere ako u modelu RGB.

cmy_kocka
cmy_miesanie

 

FAREBNÝ MODEL HSB

Tento model , na rozdiel od predchádzajúcich technologicky orientovaných modelov (RGB-monitory, CMY-tlač), je bližší fyziologickému vnímaniu svetla, pretože umožňuje zachytiť tie charakteristiky farieb, ktoré sú blízke ľudskému vnímaniu. Základné zložky tohto modelu sú: H - (Hue) farebný tón, S - (Saturation) sýtosť, B - (Brightness) jas. Niekedy sa hodnota prislúchajúca jasu označuje ako V (Value) a model ma skratku HSV. Farebný rozsah môžeme v priestore reprezentovať ako šesťboký ihlan s vrcholom v počiatku súradnicového systému sústavy h,s,b. Súradnice s a v sa menia v rozsahu <0,1>. Súradnica h je uhlová v rozsahu <0,360> stupňov. Vrchol v bode [0,0,0] odpovedá čiernej farbe. Biela farba je v strede podstavy ihlanu.

hsv_ihlan[hlavná strana]

Dušan SOVIČ